Våra arborister i Skåne är både certifierade enligt EAC (European Arborist Council) och ISA (International Society of Arboriculture). Vi är välutbildade arborister med lång erfarenhet och mycket bred kunskap inom olika områden inom trädvård, plantering och skötsel. För att bli en ISA-certifierad arborist krävs omfattande utbildning inom samtliga områden inom träd. 

Vi har kompetensen, utrustningen och erfarenheten som krävs för att kunna erbjuda dig som kund en heltäckande lösning när det kommer till dina träd. Vi ger dig samma goda service oavsett om du behöver hjälp med en beskärning av ett mindre träd, grönyteskötsel eller större uppdrag. Vi verkar i hela Skåne och utför uppdrag åt privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner. Hos oss är alla kunder välkomna. Vi utför trädfällning av alla slags träd, stubbfräsning, beskärning av träd och buskar, trädvård, rådgivning, konsultation, naturvård och plantering. 

    Skicka ett meddelande till Arborist Skåne