Filbornaskolan

Filbornavägen 101
Helsingborg, 256 61
Sweden Show map
+46 (0)42 102 400

Under vårterminen 2007 fick Filbornaskolan erbjudande om att ansöka att bli FN-skola. Svenska FN-förbundet hade bedömt att Filbornaskolan höll hög nivå på sitt internationaliseringsarbete. Efter att ansökan godkänts blev det bestämt att Filbornaskolan skulle bli en FN-skola under läsåret 07/08.  Filbornaskolan är för tillfället den enda certifierade FN-skolan bland gymansieskolorna i Helsingborg. I  landet som helhet finns ett tjugotal FN-skolor
Att vara en FN-skola innebär att hela skolan, såväl lärare som elever ska vara aktiva på olika sätt som t.ex. att lära sig mer om FN:s insatser i den internationella politiken men också att engagera sig i olika projekt som t.ex. ”Röj-en-mina” och ”Mat för kunskap.” Lärare såväl som elever kan få åka på olika kurser och seminarier för att öka sin kunskap och medvetenhet om FN. Svenska FN-förbundet bistår skolan med material i form av böcker, tidskriften Världshorisont, broschyrer och nyhetsbrev  m.m. Under VT-08 kommer ett seminarium om FN:s milleniemål att hållas på skolan. Som FN-skola har Filbornaskolan också en samverkan med Helsingborgs FN-förening.

Is this your business?

Promote your business for free on Just Landed:

  1. 1.Sign up with or login
  2. 2.Set up a free business account
  3. 3.Edit your listing - get new customers

    Skicka ett meddelande till Filbornaskolan