French Factory Bordeaux

145, Rue du Palais Gallien
Bordeaux, 33000
France Zobacz na mapie
+33 540 546 720

 

Kurs języka francuskiego w Bordeaux w 4-8 osobowej grupie
 
Nauka języka francuskiego w Bordeaux z francuskimi native speakerami i rozwijanie
kompetencji komunikacyjnych na codzień. W niewielkiej grupie zrobisz widoczne postępy!
 
FRENCH FACTORY Bordeaux to Szkoła Językowa i Ośrodek Kształcenia Językowego dla Firm
mieszczący się w Bordeaux we Francji. Od 2009 roku Szkoła proponuje kursy Języka Francuskiego
dla Obcokrajowców (FLE) przeznaczone dla słuchaczy indywidualnych, firm lub klientów
branzowych.
 
Kursy językowe we FRENCH FACTORY Bordeaux są przygotowane z myślą o niewielkich 4-8
osobowych grupach i odbywają się w XVIII-wiecznej kamienicy w historycznym centrum
Bordeaux. Klasy liczące nie więcej niŜ 8 osób (średnia liczebność grupy – 6 studentów) pozwalają na
realizowanie indywidualnego monitorowania postępów i dopasowanie proponowanego
programu do celów i specyfiki kaŜdej grupy.
 
Bliskość najwaŜniejszych zabytków historycznych, dostępność komunikacji miejskiej (Places
Gambetta, Tourny, Quinconces) oraz Ogrodu Miejskiego (le Jardin Public) sprawiają, Ŝe FRENCH
FACTORY Bordeaux jest idealnym miejscem, by zgłębiać wiedzę językową i tajniki kultury
francuskiej.
 
Warsztaty, gry oraz symulacje inspirowane realnymi sytuacjami prowadzą do rozwinięcia zdolności
komunikacyjnych i pewności siebie oraz przygotowują do interakcji w Ŝyciu codziennym.
 
Serwis obejmujący zakwaterowanie oraz dostęp WIFI gratis.
 
  • Kursy intensywne i pół-intensywne
  • Kurs wieczorne
  • Kursy wakacyjne
  • Kursy dla Juniorów
  • Zajęcia indywidualne
  • Francuski specjalizacyjny

    Wyslij wiadomość do French Factory Bordeaux