JUSTYNA SUBSTYCH - Oversettelser Tysk, Norsk, Polsk

Justyna Substych
Postfach 55
Wien, 1015
Austria Show map
+49 1 606 005 960

Oversettelser Tysk - Norsk - Polsk

Skaff deg her et raskt inntrykk av de tjenester oversetterbransjen yter. Freelance-translatøren JUSTYNA SUBSTYCH tilegnet seg først sine ferdigheter i det tyske språk og også i sitt polske morsmål i rammen av den vanlige utdannelse frem til examen artium i Posen og skaffet seg sine litteraturvitenskapelige kvalifikasjoner ved Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, nærmere bestemt i Institutt for Germanistikk og Nordisk Filologi, og ved Universität Wien, nærmere bestemt i Avdeling Skandinavistikk i Institutt for Europeisk og Sammenlignende Språk- og Litteraturvitenskap.

Med oversettelse og teksting i nasjonalspråkene Tysk, Norsk og Polsk dekker JUSTYNA SUBSTYCH i sin yrkesvirksomhet et vidtomspennende område innen de vest- og østgermanske og likeledes innen de vestslaviske språkgrenene. Norsk (Bokmål), embetsspråk for Kongeriket Norge, snakkes av ca. 4,5 millioner mennesker over hele verden. Polsk, siden 1. mai 2004 et av de offisielle embetsspråk i EU, snakkes av rundt 10 % av EU‘s borgere (49 mill. mennesker, herav 44 mill. med polsk som morsmål), og likeledes språket Tysk som snakkes av rundt 32 % av EU’s borgere (157 mill. mennesker, herav 88 mio. med tysk som morsmål). Kilde: Europeiske Kommisjon

Ytelser og priser

Din oversettelse får du, alt etter omfang, som regel i løpet av få dager, korrekturlesing i morsmålkvalitet likeledes som PdF-fil pr. e-post eller som utskrift fra laserprinter med posten. Som honorar beregnes for mindre oppdrag som fastavgift én time à 25,- € og likeledes avtales for tilsendelse pr. post en godtgjørelse på 10,- € for trykk og forsendelse. Gjerne sender deg JUSTYNA SUBSTYCH et uforbindtlig kostnadsoverslag på forhånd, for arbeider i tillegg til dette, disse beregnes, alt etter de språklige krav, med den vanlige godtgjørelse for oversettere gjennomsnittlig med € 1,20 pr. standardlinje (55 anslag) for brukstekster, og likeledes € 25,- pr. standardside (1800 anslag) for den litterære oversettelse.

Din levnedsbeskrivelse like ledes som allmen korrespondanse, din opptreden på nettet eller litterære tekster og prosa ligger hos JUSTYNA SUBSTYCH i gode hender, hennes referanser garanterer stor faglig kompetanse og likeledes absolutt fortolighet i omgang med de dokumenter hun har fått seg overlatt. Hvis du er interessert kan du fakse dine dokumenter til +49(0)911-6411.92.88, eller sette deg i forbindelse med oversettelsesbyrået pr. telefon døgnet rundt via numret som er nevnt i mitt impressum. For en uforbindtlig forespørsel om en oversettelse mellom språkene Tysk, Norsk og Polsk kan du også benytte kontaktformularet.

    PrintRapporter misbruk

    Send en melding til JUSTYNA SUBSTYCH - Oversettelser Tysk, Norsk, Polsk