De Nederlandsche Club te Kaapstad is in 1998 opgericht met als doel het bevorderen van de banden van personen in de West-Kaap, die een binding hebben met Nederland. In de West-Kaap verblijven naar schatting 10.000 personen van Nederlandse afkomst, die aldaar sedert langere tijd, meer recent of tijdelijk woonachtig zijn. De Club organiseert regelmatig activiteiten m.n. op sociaal, cultureel en sportief gebied. Als netwerk biedt de NCK voor haar leden ook een goed netwerk voor het uitwisselen van infomatie en ervaringen.
Kaapstad en omgeving vormen door de fraaie natuur, het klimaat, het cosmopolitisch karakter en de culturele diversiteit een der meest aantrekkelijke leefgebieden ter wereld, hetgeen gereflecteerd wordt door een actief verenigingsleven en een groeiend aantal van ruim 400 leden.

Is dit uw bedrijf?

Biedt jouw bedrijf gratis aan op Just Landed:

  1. 1.Creër een nieuwe account of login
  2. 2.Creer gratis een business account
  3. 3.Wijzig uw aanbieding - meer nieuwe klanten
    PrintRapporteer

    Stuur een bericht naar The Dutch Club in Cape Town