Grensinfopunt, de virtuele wegwijzer van de overheid

Grensinfopunt is dé virtuele wegwijzer van de overheid voor vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in het buitenland. Grensinfopunt heeft als doel de burger te helpen bij het vinden van antwoorden op vragen op het gebied van grensoverschrijdende kwesties.

Grensinfopunt is een initiatief van de Nederlandse overheid. Partners en participanten in Grensinfopunt zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Hoe werkt Grensinfopunt? Grensinfopunt beantwoordt zelf geen vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in het buitenland. Daarvoor is de materie te complex. Grensinfopunt begeleidt de burger naar (de websites van) instanties en organisaties in binnen- en buitenland die hun vragen kunnen beantwoorden. Grensinfopunt wijst de burger de weg in enorme hoeveelheid instanties en organisaties die zich bezig houden met grensoverschrijdende zaken op het gebied van wonen, werken, ondernemen of studeren in het buitenland. De website Op 1 juli 2005 is de website van Grensinfopunt online gegaan. De informatie op de website richt zich nu nog uitsluitend op België en Duitsland. Op de website van Grensinfopunt is ook een forum te vinden waarop burgers hun ervaringen kunnen delen over grensoverschrijdende onderwerpen. Het forum kan bijvoorbeeld inzicht geven over knelpunten in het grensoverschrijdende verkeer. Ons doel is in de toekomst door te groeien tot een wereldwijde wegwijzer. Maak kennis met Grensinfopunt en neem eens een kijkje op: www.grensinfopunt.nl

Is dit uw bedrijf?

Biedt jouw bedrijf gratis aan op Just Landed:

  1. 1.Creër een nieuwe account of login
  2. 2.Creer gratis een business account
  3. 3.Wijzig uw aanbieding - meer nieuwe klanten
    PrintRapporteer

    Stuur een bericht naar Grensinfopunt, de virtuele wegwijzer van de overheid