De Nederlandsche Club

Jakarta
Indonesia

De Nederlandse Club Jakarta is op 26 juni 2000 opgericht en heeft als doelstelling het bijeen brengen van Nederlanders en Nederlands sprekende personen die woonachtig zijn in Indonesië. DNC doet dit door gezamenlijke activiteiten te ondernemen zoals borrels en feesten, een kwisavond, verenigingsavonden, toneel en cabaret en sport- en kinderactiviteiten.

DNC is ook het overkoepelende orgaan voor een aantal comités die een deel van de activiteiten voor hun rekening nemen en waarover u op deze website meer kunt lezen. Zo zijn er de toneelgroep d’Amateurs, het Oranjebal comité en het Oranjegolf comité.

DNC telt ruim 100 leden/families. Ieder lid ontvangt 5/6 x per jaar het verenigingsblad ‘De Paraplu’ en om het jaar het geactualiseerde Oranjeboekje.

Bestuursleden

Voorzitter: Geert Embrechts

Secretaris: Anky van Geuns

Penningmeester: Maaike Keizer

Overige bestuursleden: Cecilia Bartels, Sandra Wiersma, Mirella van Koolen en Onno Koopmans

Daarnaast is een aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de verschillende activiteiten en de ledenadministratie. We kunnen nog mensen gebruiken die ons willen helpen de activiteiten te organiseren! Aanmelden graag via het secretariaat, [...]

Is dit uw bedrijf?

Biedt jouw bedrijf gratis aan op Just Landed:

  1. 1.Creër een nieuwe account of login
  2. 2.Creer gratis een business account
  3. 3.Wijzig uw aanbieding - meer nieuwe klanten
    PrintRapporteer

    Stuur een bericht naar De Nederlandsche Club