Secretariaat Vereniging Nederland-Finland

Haverkamp 132
Den Haag , 2592 BK
Netherlands Toon kaart
+31 655 802 120

De Vereniging Nederland-Finland (VNF) heeft als doel het bevorderen van de contacten tussen Nederland en Finland in de meest ruime zin van het woord. De ruim 500 leden bestaan voor een groot deel uit Nederlands-Finse gezinnen, uit Nederlanders met een bijzondere belangstelling voor Finland en uit Finnen die (tijdelijk) in Nederland verblijven. Zowel particulieren als bedrijven kunnen lid worden. 
De Vereniging Nederland-Finland is in 1923 opgericht onder de naam Finsch-Nederlandsche Vereniging. Het doel van deze vereniging was in de eerste plaats om de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Finland te bevorderen. De vereniging organiseerde voor haar kleine ledenkring ook bijeenkomsten zoals het Midzomerfeest en de viering van de Finse Onafhankelijkheidsdag op 6 december. In 1968 zijn de Finsch-Nederlandsche Vereniging en de Nederlands-Finse Commerciële Club gefuseerd en is de huidige Vereniging Nederland-Finland ontstaan. Tot begin 1990 waren de voorzitter en de meeste bestuursleden afkomstig uit het bedrijfsleven.
Belangrijke activiteit van de VNF is het organiseren van typisch Finse feesten voor haar leden, waaronder de 1-meiviering, het Midzomerfeest (eind juni) en het Onafhankelijkheidsfeest (rond 6 december). Daarnaast worden ook stads- of boswandelingen en culturele evenementen betrekking hebbend op Finland, zoals filmvoorstellingen, tentoonstellingsbezoeken en lezingen, georganiseerd.
Vijf keer per jaar laat de VNF een eigen blad verschijnen onder de naam Aviisi met teksten zowel in het Fins als in het Nederlands. In dit blad staan, naast de artikelen die betrekking hebben op Finland, een activiteitenagenda, bestuursmededelingen en advertenties. De actuele informatie is ook op de website te vinden.
Voor haar leden heeft de VNF een gemeenschappelijke bibliotheek met en in de Finse Zeemanskerk te Rotterdam. Hier kunnen boeken, videobanden e.d. worden geleend, wanneer de kerk open is.

Is dit uw bedrijf?

Biedt jouw bedrijf gratis aan op Just Landed:

  1. 1.Creër een nieuwe account of login
  2. 2.Creer gratis een business account
  3. 3.Wijzig uw aanbieding - meer nieuwe klanten
    PrintRapporteer

    Stuur een bericht naar Secretariaat Vereniging Nederland-Finland