Real Estatae Factory

Васе Чарапића
БГ
Serbia

 Mi smo agencija za posredovanje u prometu nekretnina. Naš proizvod je jedinstven i kompletan paket usluga koji obuhvata sve oblasti koje se odnose na poslovanje sa nekretninama. Posredujemo odgovorno i profesionalno u procesu kupoprodaje i izdavanja stanova, kuća, poslovnog prostora placeva.Naše usluge se odnose i na pitanja lokacijskih i građevinskih dozvola, legalizaciju objekata, poreskih prijava, upisivanja prava svojine u Katastar nepokretnosti, kao i procenu tržista nepokretnosti. Naš tim profesionalaca zna da prepozna potrebe klijenata i vešto će vas voditi od početka do kraja vašeg putovanja kroz oblast nekretnina.

Naša snaga u industriji nekretnina je jedinstveni timski rad čiju su osnovni i pokretački mehanizam menadžeri i agenti prodaje. Svojim iskustvom stečenim dugogodišnjim radom na terenu znaju da pruže pravovremenu i tačnu informaciju koja omogućava da odvojite pravi signal od buke i pomognu vam da se sigurno krećete kroz složen proces poslovanja sa nekretninama.

Sastavni deo našeg tima su i iskusni i veoma profesionalni advokati. Vama kao našim klijentima to obezbeđuje da svaki pravni posao vezan za poslovanje sa nepokretnostima bude za vas oslobodjen dileme o njegovoj ispravnosti i sigurnosti.

Savremeni pristup poslovanja u industriji nekretnina bazirali smo pre svega na stalnom usvršavanju i prilagođavanju našeg rada novim informacionim tehnologijama. Iskustvo, znanje i profesionalni odnos našeg IT menadžera daju nam mogućnost stalnih inovacija u komunikaciji putem elektronskih medija. sticanju novih znanja i veština u ovoj oblasti.

Sastavni deo našeg paketa proizvoda je i WebFabrika sa ponudom izrade vaše kompletne prezentacije na internetu.

 

NAŠA MISIJA

Dugoročna saradnja i najbolji interesi naših klijenata uvek su na prvom mestu. Mi razumemo da korisnici naših usluga definišu kvaltet i standarde saradnje, kao i da se poverenje mora zaraditi. Svoju vrednost i mesto u industriji nekretnina merimo na osnovu preporuka naših klijenata.

 

NAŠA VIZIJA

Mi ne težimo da budemo najveći, već samo najbolji u onome što radimo. Nastojimo da usvajanjem novih standarda u razvoju i konceptu poslovanja industrije nekretnina budemo pouzdan i neizbežan partner svim subjektima vezanim za tržište nekretnina. 

    TiskatiPrijaviti

    Pošaljite Real Estatae Factory poruku