آموزش در اوکراین :                                                                                         

شورای آموزش بین المللاوکراین”UIEC"  یک سازمان غیر دولتی است و  به  اشخاصی که می خواهند در اوکراین ادامهتحصیل دهند اطلاعات و  خدمات مشاوره خود را ارائه میدهد.دفتر اصلی ما در شهر  کیف که پایتخت اوکراین میباشد قراردارد.هدف این سازمان گسترش و رشد ارتباطات بین المللی در زمینه آشنایی به ظرفیت های علمی کشور میباشد.
UIEC”از سال 1999 به ارتقاء استانداردهای حرفه ای برای آموزش عالی در اوکراین اختصاص داشت ، و تا به حال حمایت از دانشجویان را از مدرسه تا دانشگاهبه عهده دارد .

”UIEC”دارای استانداردهای ISO9001:2000 و 14001:2004 تایید شده است  و یکی از برجسته ترینشرکت های  مشاوره ای برای آموزش در اوکراین  به همراه گروهی  از مشاوران پویا و با تجربه میباشد .همچنین  این سازماندر انتخاب  و راهنمایی موثر به دانشجویان متقاضی که مایلند با موفقیت وارد بهترین دانشگاه ها و تحقق بخشیدن به رویای آنها باشد توانایی های خود را ارائه می دهد .  ماموریت ما ارائه خدمات حرفه ای به دانشجویان، کمک به آنها برای به دست آوردن دانش و مهارت های عالی برای موفقیت در عرصه بین المللی است.
صرف نظر از دلایل برای تحصیل در خارج ، ما مطمئنیم که شما تصمیم درستی در زندگی خود اتخاذ کرده اید .

ما باور داریم که "با دانش درهای جهان به روی شما گشوده خواهد شد".

تماس با ما          
 

سایت ما ، در زبان فارسی

http://uiec.org/index.php?lang=fa

www.uiec.org

Phone us:

00380-44-2370809
00380-63-2370809

Or send an e-mail to:    
[...]
[...]
[...]

Best regards,

Director
Ukrainian International Education Council,
Mykhaylo Izyumskyi

    Printگزارش سوء استفاده

    Ukrainian International Education Council یک پیام بفرست به