Havenziekenhuis

Haringvliet 2
Rotterdam, 3011 TD
Netherlands Show map
+31 104 043 300

Het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. is een thuishaven voor wereldburgers, Rotterdammers, zeelieden en binnenschippers. Het is een klein en toegankelijk algemeen ziekenhuis. Het Havenziekenhuis biedt goede medische zorg met persoonlijke aandacht in een gastvrije omgeving. Patiënten kunnen bij ons snel terecht voor onderzoek en behandeling bij hun vertrouwde medisch specialist.

Al sinds de oprichting in 1927 is het Havenziekenhuis marktleider op het gebied van Tropengeneeskunde en Reizigersziekten. Een andere bijzondere specialisatie van het Havenziekenhuis is de Ouderengeneeskunde; de specifieke zorg voor de ouder wordende mens door diverse disciplines. 

Het Havenziekenhuis is een zelfstandige dochter van het Erasmus MC en heeft daardoor een directe lijn met de medisch specialisten van dit universitair medisch centrum.

Ons werkgebied 

Het werkgebied van het Havenziekenhuis omvat een deel van de stad Rotterdam, met name de binnenstad, Kralingen, Crooswijk, Hilligersberg en daarnaast de Krimpenerwaard.

Havenmanieren; de kernwaarden in de dagelijkse praktijk

De medewerkers van het Havenziekenhuis bieden u goede zorg mét aandacht. Samen hebben zij de kernwaarden van het ziekenhuis bepaald. Waarden die het gezamenlijke DNA van het ziekenhuis vormen en waarin het Havenziekenhuis anders is dan andere ziekenhuizen.

Betrokken & Betrouwbaar

Toegankelijk & Samen

Dat zijn de waarden van waaruit de medewerkers hun dagelijkse werk in het ziekenhuis doen en die door patiënten ook zo ervaren worden getuige de hoge cijfers die het Havenziekenhuis steevast krijgt bij onderzoeksvragen over patiënttevredenheid. Of het nu in de AD Top 100 is of in onze eigen patiënttevredenheidsonderzoeken.

Binnen het Havenziekenhuis hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar en onze patiënten, bezoekers en andere relaties om willen gaan. Op de Havenmanier. Zeven Havenmanieren kenmerken hoe wij met de patiënten en elkaar om willen gaan.

Wij:

1. benaderen u zoals wij zelf benaderd willen worden; vriendelijk en respectvol

2. nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en zijn oplossingsgericht

3. doen wat we zeggen en zeggen wat we (gaan) doen

4. zorgen voor een veilige omgeving

5. maken tijd voor aandacht en zijn gastvrij

6. staan open voor (de mening en wensen van) anderen en zijn bereid te leren

7. delen kennis en ervaring zodat het gezamenlijke resultaat beter is

Wat verstaan we onder deze Havenmanieren?

Wij benaderen anderen zoals wij zelf benaderd willen worden; vriendelijk en respectvol

Patiënten worden vriendelijk ontvangen en begeleid. Wij geven ze het gevoel welkom en in goede handen te zijn. We groeten elkaar, benaderen patiënten als volwaardige gesprekspartners, gebruiken beleefdheidsvormen als 'u' en noemen patiënten bij hun (achter)naam. We respecteren opvattingen van

patiënten over het geloof, het leven, lijden, ziekte en dood. Ook oogcontact is belangrijk. Wij tonen begrip en laten de ander uitspreken.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en zijn oplossingsgericht

We nemen een actieve, professionele werkhouding aan. We bereiden ons goed voor, denken mee met de patiënt en met elkaar. We stellen ons coöperatief op. We gaan na hoe we bepaalde situaties op kunnen lossen in plaats van iemand de schuld te geven.

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we (gaan) doen

We komen op tijd. Informeren de ander over wat we gaan doen en wat er volgt. We geven veranderingen zo snel mogelijk door en leggen uit waarom dat zo is. We gaan altijd na of de ander ons goed begrijpt. We doen alleen toezeggingen die we waar kunnen maken. We komen afspraken na en stellen ons deskundig en zorgvuldig op.

Wij zorgen voor een veilige omgeving

We geven patiënten het gevoel dat ze in veilige handen zijn. We zorgen voor privacy van patiënten en zorgen dat we niet gestoord worden tijdens een gesprek. We houden informatie voor ons als dat de afspraak is. We spreken met elkaar in plaats van over elkaar. We dragen bij aan een plezierige, open en collegiale werksfeer. We zijn ons bewust van onze houding binnen het team en conformeren ons aan een genomen beslissing. We zijn zuinig met ziekenhuismiddelen en –materialen. We accepteren nooit geld of geschenken voor onszelf.

Wij maken tijd voor aandacht en zijn gastvrij

We luisteren goed naar patiënten en elkaar en beantwoorden vragen op een rustige duidelijke manier. We nemen voldoende tijd voor het gesprek, vragen naar wensen en geven de patiënt aandacht. We geven ruimte voor emoties en stralen rust uit, ook in de hectiek.

Wij staan open voor (de mening en wensen van) anderen en zijn bereid te leren

We zorgen dat kennis en vaardigheden op peil zijn en stellen ons op de hoogte van ontwikkelingen in het vak. We kennen grenzen en geven die ook aan. We evalueren ons handelen regelmatig en staan open voor feedback van patiënten en collega’s. We geven het zelf op een rustige, duidelijke manier aan als een collega niet professioneel handelt of een patiënt zich ongewenst gedraagt.

Wij delen kennis en ervaring zodat het gezamenlijke resultaat beter is

We komen samen met de patiënt tot een behandeling op maat. Zowel binnen het ziekenhuis als in de keten en in de thuissituatie. In het team is ieders inbreng belangrijk. We dragen informatie goed over en denken aan elkaars belangen.

Is this your business?

Promote your business for free on Just Landed:

  1. 1.Sign up with or login
  2. 2.Set up a free business account
  3. 3.Edit your listing - get new customers

    Send a message to Havenziekenhuis