Gezondheidscentrum Diemen-Noord

Houtbosch 2
Diemen
Netherlands Show map
+31 206 000 566

HUISARTSENZORG

Er zijn drie huisartsenpraktijken binnen het centrum. De huisartsen zijn:

Kees Kanters, Bart Schut, Sandra Koster, Geerteke IJff en Jolijn de Graaff

Sandra Koster en Kees Kanters voeren samen een praktijk.

Geerteke IJff en Jolijn de Graaf voeren samen een praktijk.

Ieder heeft vaste werkdagen met ochtend en middagspreekuren volgens afspraak. Ook hebben alle huisartsen op hun werkdagen een telefonisch spreekuur voor kleine vragen. Spoedgevallen kunnen tussen 8 uur 's morgens en 17 uur 's middags altijd tussendoor komen. 

Naast de spreekuren van de huisartsen is er sinds enige jaren een spreekuur van de praktijkverpleegkundige Francis Overmaat. Zij houdt spreekuur voor mensen met diabetes mellitus, CARA, COPD en hart en vaatziekten

Het werk van de huisartsen wordt gestroomlijnd en ondersteund door de praktijkassistenten. Zij doen naast het drukke telefoonwerk veel belangrijke administratieve en medische handelingen. Voor het wrattenspreekuur, uitstrijkjes, bloedprikken, oren uitspuiten e.d. kunt u bij hen terecht.

In navolging van de landelijke ontwikkelingen zal de praktijkondersteuning in de komende jaren worden uitgebreid. 

Naast de vaste medewerkers van het centrum zijn er ook geregeld waarnemers. Tijdens vakanties en scholingsdagen proberen de huisartsen de spreekuren te laten doorgaan. Het is tot nu toe veelal gelukt om waarnemers in te zetten.

Een enkele keer hebben de huisartsen studenten (geneeskunde) meelopen, die stages doen in het kader van hun studie. Af en toe zullen patiënten daarvan iets merken.

Er is een nauwe samenwerking met apotheek en fysiotherapie. Ook zijn er zeer korte overleg 'lijnen' met het maatschappelijk werk, de eerstelijns psycholoog de psychiatrische verpleegkundige, de dietiste en de verloskundigen. Samenwerking onder één groot glazen dak !

Is this your business?

Promote your business for free on Just Landed:

  1. 1.Sign up with or login
  2. 2.Set up a free business account
  3. 3.Edit your listing - get new customers

    Send a message to Gezondheidscentrum Diemen-Noord