Universidad de Lleida

Plaça de Víctor Siurana, 1
Lleida, 25003
Spain Show map
+34 973 702 000

El model d'implantació de la Universitat de Lleida és el d'una Universitat de campus dispersos dins de la ciutat de Lleida. Cadascun dels edificis forma part d'un sistema interrelacionat que constitueix una unitat orgànica funcional integrada en la trama urbana i suburbana. Cadascun dels campus tracta d'erigir-se en un medi universitari que faci agradable el treball, l'estudi, la investigació i el debat.

Is this your business?

Promote your business for free on Just Landed:

  1. 1.Sign up with or login
  2. 2.Set up a free business account
  3. 3.Edit your listing - get new customers

    Send a message to Universidad de Lleida