Είμαστε σύμβουλοι επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού και στελεχών, αφοσιωμένοι στην παροχή υπηρεσιών εύρεσης αξιολόγησης, εκπαίδευσης και αναδιοργάνωσης ανθρωπίνου δυναμικού προς τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

Παρέχουμε το 100% των δυνατοτήτων μας στον πελάτη, χωρίς πολυτελείς εγκαταστάσεις ή δικαιώματα προς αντίστοιχες ξένες επιχειρήσεις που έχει ως συνέπεια το κόστος προς τους πελάτες να είναι το μικρότερο της ελληνικής αγοράς.

 

Καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών διοίκησης βοηθώντας τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, να αποκτούν αύξηση παραγωγικότητας με τη διατήρηση του βαθμό οργάνωσής τους σε ετοιμότητα.

 

Διαμορφώνουμε την οργανωτική δομή της επιχείρησης όπως αυτή υπάρχει και υποβάλλουμε τις προτάσεις μας πώς θα έπρεπε να είναι σχηματισμένη ώστε να εξοικονομεί πόρους και να μεγιστοποιεί τα κέρδη.

    Αποστολή μηνύματος σε HRStrategy