Πως μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε εργασία στην ΕΛΛΑΔΑ  και σχεδόν σε όλες τις χώρες του εξωτερικού (ΕΥΡΩΠΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΣΙΑ, ΑΦΡΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ). Περιλαμβάνονται χρήσιμες συμβουλές-άρθρα-έντυπα πως να αιτήσετε, να γράψετε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική επιστολή και λάθη που πρέπει να αποφύγετε. Επίσης περιλαμβάνει αναφορά για δεύτερη δουλειά τις ελεύθερες ώρες, και εργασία online, καθώς και επισκόπηση των τομέων για εργασία απο το σπίτι - εργασία online.

Very informative jobs portal to search and find a job in Greece and internationally in almost all countries in Europe, America, Australia, Asia, Africa, as well as United Nations and European Union Offices and Organizations. The portal includes refference to Work From Home and Online Jobs, as well as Advices.

    Αποστολή μηνύματος σε ΠΥΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ