Εταιρεία internet marketing και ψηφιακού μάρκετινγκ με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Παρέχουμε σύγχρονες οικονομικές λύσεις προώθησης των social media, προβολής και διαφήμισης στο instagram και αύξησης instagram followers για μεγάλες/μεσαίες/μικρές επιχειρήσεις αξιοποιώντας στο μέγιστο στρατηγικές που αποδίδουν.

    Αποστολή μηνύματος σε instup