Иванка Лумбева, адвокат

ul. "Ivan Vazov", 8.
Pazardzhik, 4400
Bulgaria Покажи карта
+359 895 418 727

            Адвокат Иванка Лумбева предлага правна защита и съдействие както за местни, така и за чуждестранни физически и юридически лица (търговски дружества, кооперации, сдружения, фондации и т.н.) на цялата територия на Република България. Тя е дългогодишен специалист в сферата на гражданското, административното, наказателното и административно-наказателното право. Също така е сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България. Адвокат Лумбева работи с екип от компетентни и ерудирани специалисти.

            Ние предлагаме следните услуги:

            - Консултиране, процесуално представителство и защита на физически и юридически лица (търговски дружества, кооперации, сдружения, фондации и т.н.) пред всички български съдилища и арбитражи в сферата на гражданското, административното, наказателното и административно-наказателното право.

            - Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.

            - Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.

            - Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.

            - Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.

            - Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при извънсъдебно уреждане на спора по желание на клиента.

            Основни области на специализацията ни са:

            - спорове по различни видове договори;

            - спорове за: 

                 a) собственост,

                 б) наследяване;

            - дела по семейно право;

            - дела по Закона за защита от домашното насилие;

            - дела в сферата на:

                 а) трудовото право,

                 б) данъчното право,

                 в) търговското право,

                 г) облигационното право,

                 д) административното право,

                 е) административно-наказателното право,

                 ж) наказателното право;

            - изпълнителен процес

            Нашите ценности и отношение са:

            1. Доверие и почтеност;

            2. Уважение;

            3. Компетентност и задълбоченост;

            4. Бързина и ефективност;

            5. Конфиденциалност;

            6. Индивидуален подход

 

            Имате нужда от правна помощ?

            Не се колебайте!

            Свържете се с адвокат Лумбева на долупосочения телефон или чрез формата за контакт, поместена по-долу!

    ОтпечатайДокладвай

    Изпрати съобщение на Иванка Лумбева, адвокат